qingyuanzh 发表于 2022-7-10 21:02:23

暮色下的东张水库2013

<!----><style type="text/css">html{font-size:375%}</style><link href="https://pic.app.fqlook.com/static/publish/css/style.css?v=1605251010499" rel="stylesheet" position="1" data-qf-origin="/static/publish/css/style.css?v=1605251010499"><!--    付费贴-->    <div class="preview_article ">            <!---->    <p>2013年春节期间拍的。暮色下,像是喝醉了,波光粼粼的水面让我想起当时的我。</p><p><video class="qf_video" style="background-color: black; height: 324.812030075188px; width: 432px;" src="https://pic.app.fqlook.com/low542/20220710210000front2_1_150605_lnGGoSjqgox4dizOsQGIb_rI5w5M.mp4" poster="https://pic.app.fqlook.com/low542/20220710210000front2_1_150605_lnGGoSjqgox4dizOsQGIb_rI5w5M.mp4?vframe/png/offset/1" controls="controls" width="0" height="0" frameborder="0" data-qf-origin="low542/20220710210000front2_1_150605_lnGGoSjqgox4dizOsQGIb_rI5w5M.mp4" data-qf-poster-origin="low542/20220710210000front2_1_150605_lnGGoSjqgox4dizOsQGIb_rI5w5M.mp4?vframe/png/offset/1" data-mce-fragment="1"><source src="https://pic.app.fqlook.com/low542/20220710210000front2_1_150605_lnGGoSjqgox4dizOsQGIb_rI5w5M.mp4" type="video/mp4" /></video></p><p>&nbsp;</p>    <!----></div>            

qingyuanzh 发表于 2022-7-10 21:04:26

这个视频太模糊了,不知道为什么这个格式导入剪映无法播放,我只能用手机录屏后再导入添加音乐

惊艳 发表于 2022-7-10 23:45:15

好似在仙境一般!!

福清融强贺医生 发表于 2022-7-11 04:53:06

一种朦胧的美感。

Snkrs 发表于 2022-7-11 09:49:29

的确是老视频了   

Snkrs 发表于 2022-7-11 09:49:50

这么久的视频楼主还保留着啊   

绝色 发表于 2022-7-11 11:08:04

你老家东张的吗

绝色 发表于 2022-7-11 11:09:20

老照片还有不?或者考虑开个新的主题系列

梦想何先生 发表于 2022-7-12 14:17:22

这个很有名,可惜我没去过

天工之和 发表于 2022-8-21 10:52:15

实在美,好看的{:5_270:}{:5_270:}{:5_270:}{:5_270:}{:5_270:}{:5_270:}{:5_270:}{:5_270:}{:5_270:}{:5_270:}{:5_270:}{:5_270:}{:5_270:}{:5_270:}{:5_270:}{:5_270:}{:5_270:}
页: [1]
查看完整版本: 暮色下的东张水库2013